Przeprowadzanie badania

Po przybyciu do Pracowni NZOZ Diagmed, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na badanie, w godzinach od 8:00 do 17:30. Do zarejestrowania się potrzebne jest skierowanie oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Po zarejestrowaniu się należy oczekiwać na korytarzu na wezwanie technika. Badania wykonujemy na bieżąco, więc czas oczekiwania zwykle nie przekracza 15-30 minut. Można też umówić termin i godzinę telefonicznie.
Pacjenci badani na czczo są przyjmowani w godzinach porannych.
Pacjenci mają do dyspozycji kabinę, gdzie mogą przygotować się do wykonywania zdjęć.
Po wykonaniu zdjęć nagrywamy je na płytki CD i przekazujemy pacjentom (czas oczekiwania ok. 10 min.).
Opisy w formie wydruku A5 są wydawane następnego dnia, a w okresie urlopowym nie później niż na 2-3 dzień po wykonaniu zdjęć.
Opisy wydawane są pacjentom, których badanie dotyczy lub osobom upoważnionym. Stosowne upoważnienie (druk dostępny w rejestracji) można wypełnić w dniu wykonywania zdjęć.
Osoba małoletnia, tj. do 16-go roku życia musi przybyć na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym dysponującym dokumentem potwierdzającym sprawowanie opieki.
Badanie w NZOZ Diagmed może być wykonywane bezpłatnie, na podstawie skierowania z placówek medycznych, z którymi mamy podpisane umowy na świadczenia diagnostyczne.
W pozostałych przypadkach są one płatne, tzn. gdy skierowanie jest wystawione przez placówkę medyczną, która nie ma z nami umowy. Prosimy w takim przypadku zapoznać się z Cennikiem.

Sprzęt

Do wykonywania badań kostno-płucnych wykorzystywany jest nowoczesny aparat RTG firmy Siemens z systemem cyfrowym typu DR oraz rejestratorem dawek. Stosowana przez nas aparatura RTG zapewnia uzyskiwanie zdjęć przy bardzo niskim poziomie promieniowania.

Zakres usług

Wykonujemy zdjęcia rentgenowskie kostno-płucne, tj. czaszki, klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej, miednicy, stawów oraz kończyn, w tym badania czynnościowe, a także badania stawu kolanowego i skokowego oraz stóp pod obciążeniem.
Wykonywanie zdjęć nie wymaga wcześniejszego przygotowywania, za wyjątkiem odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Przygotowanie do badania odcinka lędźwiowego kręgosłupa:

  • spożywać pokarmy płynne i nie zawierające błonnika, tzn. unikać świeżych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa
  • w dniu poprzedzającym badanie przyjmować ESPUMISAN 3 razy dziennie po 2 kapsułki i lekki środek przeczyszczający
  • w dniu badania należy pozostać na czczo
  • zabrać poprzednie zdjęcia i opisy RTG kr. lędźwiowego.

 

zdjecie