zdjecie

Cennik Badań RTG:

 

  RODZAJ BADANIA                                        CENA BADANIA
RTG zębów RTG wewnątrzustne zęba 15,00 zł
RTG czaszki      RTG czaszki (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG czaszki (3 projekcje) 45,00 zł
  RTG czaszki + siodło tureckie 45,00 zł
  RTG siodło tureckie 25,00 zł
  RTG oczodołów (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG skroni 35,00 zł
  RTG nosa 20,00 zł
  RTG żuchwy (1 projekcja) 25,00 zł
  RTG stawu skroniowo-żuchwowego lewego 35,00 zł
  RTG stawu skroniowo-żuchwowego prawego 35,00 zł
RTG klatki piersiowej   RTG klatki piersiowej P-A 30,00 zł
  RTG klatki piersiowej A-P (dzieci do lat 6) 30,00 zł
  RTG klatki piersiowej P-A  + bok lewy 40,00 zł
  RTG klatki piersiowej P-A  + bok prawy 40,00 zł
  RTG klatki piersiowej - bok lewy 20,00 zł
  RTG klatki piersiowej- bok prawy 20,00 zł
  RTG klatki piersiowej z sylwetką serca 50,00 zł
  RTG żeber (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG żeber (2 projekcje) 50,00 zł
  RTG mostka (2 projekcje) 50,00 zł
RTG kręgosłupa                                       RTG kręgosłupa szyjnego (3 projekcje) 50,00 zł
  RTG kręgosłupa szyjnego (2 projekcje) pourazowe 35,00 zł
  RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe 35,00 zł
  RTG kręgosłupa szyjnego (5 projekcji) 85,00 zł
  RTG kręgosłupa piersiowego (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG kręgosłupa L-S (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG kręgosłupa L-S (czynnościowe) 45,00 zł
  RTG kręgosłupa TH-L-S (1 projekcja) – skolioza 35,00 zł
  RTG kręgosłupa L-S z miednicą na stojąco (2 proj.) 50,00 zł
  RTG kości krzyżowej (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG kości ogonowej (2 projekcje) 35,00 zł
RTG jamy brzusznej RTG jamy brzusznej 35,00 zł
RTG miednicy RTG miednicy (1 projekcja) 35,00 zł
  RTG stawów krzyżowo-biodrowych (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG stawów krzyżowo-biodrowych A-P + skosy 45,00 zł
  RTG stawów krzyżowo-biodrowych (skosy) 35,00 zł
  RTG stawów biodrowych (1 projekcja) 35,00 zł
  RTG stawu biodrowego lewego (1 projekcja) 25,00 zł
  RTG stawu biodrowego prawego (1 projekcja) 25,00 zł
RTG kończyny górnej i obręczy barkowej RTG stawu barkowego lewego (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG stawu barkowego prawego (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG stawu barkowego lewego (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG stawu barkowego prawego (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG stawów barkowych (1 projekcja) 50,00 zł
  RTG stawów barkowych (2 projekcje) 60,00 zł
  RTG łopatki lewej (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG łopatki prawej (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG łopatki lewej (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG łopatki prawej (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG łopatek porównawcze 50,00 zł
  RTG ramienia lewego 35,00 zł
  RTG ramienia prawego 35,00 zł
  RTG stawu łokciowego lewego (2 projekcje) 25,00 zł
  RTG stawu łokciowego prawego (2 projekcje) 25,00 zł
  RTG stawów łokciowych (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG przedramienia lewego (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG przedramienia prawego (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG przedramion (2 projekcje) 60,00 zł
  RTG nadgarstka lewego (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG nadgarstka prawego (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG ręki lewej (1 projekcja) – wiek kostny 20,00 zł
  RTG ręki prawej (1 projekcja) – wiek kostny 20,00 zł
  RTG ręki lewej (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG ręki prawej (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG rąk (1 projekcja) 20,00 zł
  RTG rąk (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG palca/ów ręki lewej 20,00 zł
  RTG palca/ów ręki prawej 20,00 zł
RTG kończyn dolnych RTG kości udowej lewej (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG kości udowej prawej (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG stawu kolanowego lewego (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG stawu kolanowego prawego (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG stawów kolanowych 40,00 zł
  RTG rzepki lewej (osiowe) 25,00 zł
  RTG rzepki prawej (osiowe 25,00 zł
  RTG podudzia lewego (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG podudzia prawego (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG stawu skokowego lewego (2 projekcje) 25,00 zł
  RTG stawu skokowego prawego (2 projekcje) 25,00 zł
  RTG stopy lewej (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG stopy prawej (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG stóp (1 projekcja) 20,00 zł
  RTG stóp (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG pięty lewej (1 projekcja) 20,00 zł
  RTG pięty prawej (1 projekcja) 20,00 zł
  RTG pięty lewej (2 projekcje) 20,00 zł
  RTG pięty prawej (2 projekcje) 20,00 zł
  RTG palca/ów stopy lewej (2 projekcje) 20,00 zł
  RTG palca/ów stopy prawej (2 projekcje) 20,00 zł