zdjecie

Cennik Badań RTG:

 

  RODZAJ BADANIA                                        CENA BADANIA
RTG zębów RTG zęba - punktowe 15,00 zł
RTG czaszki      RTG czaszki (1 projekcja): twarzoczaszka, zatoki przeglądowe (PA), żuchwa, czaszka osiowe lub styczne, siodełko tureckie, projekcja dodatkowa 1 szt. 35,00 zł
  RTG czaszki (2 projekcje): czaszka przeglądowe, zatoki PA i boczne, staw skroniowo-żuchwowy lewy lub prawy, otwarte i zamknięte usta (2 projekcje), kości skroniowe porównawcze wg Schillera lub Stenwersa (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG czaszki (3 projekcje): czaszka przeglądowe + projekcja dodatkowa 1 szt., typu twarzoczaszka, itp. 50,00 zł
  RTG czaszki (4 projekcje): stawy skroniowo-żuchwowe, otwarte i zamknięte usta - porównawczo (4 projekcje) 70,00 zł
RTG klatki piersiowej   RTG klatki piersiowej PA lub AP (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG klatki piersiowej boczne (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG klatki piersiowej PA lub AP + boczne (2 projekcje) 45,00 zł
  RTG żeber skos (1 projekcja) 35,00 zł
  RTG żeber PA lub AP + skos (2 projekcje) 50,00 zł
  RTG mostka (2 projekcje) 50,00 zł
RTG kręgosłupa                                       RTG kręgosłupa szyjnego C (1 projekcja): projekcja dodatkowa 1 szt. np. celowane na C7 lub obrotnik jako badanie dodatkowe 35,00 zł
  RTG kręgosłupa szyjnego C (2 projekcje): przeglądowe AP + bok, czynnościowe, skosy 40,00 zł
  RTG kręgosłupa szyjnego C (3 projekcje): cena obowiązuje, jeśli zlecone jednocześnie, np. przeglądowe + celowane 50,00 zł
  RTG kręgosłupa szyjnego C (5 projekcji) 85,00 zł
  RTG kręgosłupa piersiowego TH (2 projekcje): przeglądowe 45,00 zł
  RTG kręgosłupa L-S (2 projekcje): przeglądowe 45,00 zł
  RTG kręgosłupa L-S czynnościowe (2 projekcje): skosy lub czynnościowe 50,00 zł
  RTG kręgosłupa TH-L-S (1 projekcja): skolioza 35,00 zł
  RTG kręgosłupa TH-L-S (2 projekcje): skolioza 45,00 zł
  RTG kręgosłupa L-S z miednicą na stojąco (2 projekcje) 50,00 zł
RTG jamy brzusznej RTG jamy brzusznej (1 projekcja) 35,00 zł
RTG miednicy RTG miednicy (1 projekcja) 35,00 zł
  RTG kości krzyżowej lub ogonowej (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG stawów krzyżowo-biodrowych (1 projekcja) 35,00 zł
  RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP + 2 skosy (3 proj.) 50,00 zł
  RTG stawu biodrowego AP lub osiowe (1 projekcja) 35,00 zł
  RTG stawu biodrowego L+P AP lub osiowe (2x1 projekcja) 45,00 zł
  RTG stawów biodrowych porównawczo AP lub osiowe (1 projekcja) 35,00 zł
RTG kończyny górnej i obręczy barkowej RTG obojczyka lewego lub prawego (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG obojczyków (2 projekcje) 50,00 zł
  RTG stawu barkowego lewego lub prawego AP lub osiowe (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG stawu barkowego lewego lub prawego AP + osiowe (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG stawów barkowych porównawczo (2 projekcje) 60,00 zł
  RTG łopatki lewej lub prawej (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG łopatki lewej lub prawej (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG łopatek porównawcze (2 projekcje) 50,00 zł
  RTG ramienia lewego lub prawego (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG stawu łokciowego lewego lub prawego (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG stawów łokciowych porównawczo (po 2 projekcje, razem 4) 60,00 zł
  RTG przedramienia lewego lub prawego (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG przedramion porównawczo (3 projekcje) 55,00 zł
  RTG nadgarstka lewego lub prawego (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG ręki lewej lub prawej (1 projekcja) – wiek kostny 30,00 zł
  RTG ręki lewej lub prawej (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG rąk (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG rąk (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG palca/ów ręki lewej lub prawej (2 projekcje) 35,00 zł
RTG kończyn dolnych RTG kości udowej lewej lub prawej (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG stawu kolanowego lewego lub prawego (2 projekcje) 40,00 zł
  RTG stawów kolanowych porównawczo (3 projekcje) 45,00 zł
  RTG rzepki lewej lub prawej (osiowe) 30,00 zł
  RTG podudzia lewego lub prawego (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG stawu skokowego lewego lub prawego (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG stawy skokowe porównawczo (3 projekcje) 45,00 zł
  RTG stopy lewej lub prawej (2 projekcje) 30,00 zł
  RTG stóp AP porównawczo (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG stóp AP + boczne porównawczo (3 projekcje) 45,00 zł
  RTG pięty lewej lub prawej osiowe lub bok (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG pięty lewej lub prawej (2 projekcje) 35,00 zł
  RTG pięty osiowo porównawczo (1 projekcja) 30,00 zł
  RTG pięty osiowo + bok porównawczo (3 projekcje) 45,00 zł
  RTG palca/ów stopy lewej lub prawej (2 projekcje) 35,00 zł